Museo


Lyhyesti Porilaismuseosta

Olet juuri astunut 16.2.1990 perustettuun Porilaismuseoon. Museo ei ole aina toiminut tässä rakennuksessa, sillä alun perin museo toimi kiven heiton päässä vanhassa varuskuntasairaalassa kasarmialueella. Homevaurioiden takia rakennus purettiin, ja Porilaismuseo joutui etsimään uudet tilat. Museoesineet olivat lopulta reservissä eli varastoon säilöttynä seitsemän vuotta, ennen kuin uudet näyttelytilat löytyivät keväällä 2020 näistä entisen Päällystökerhon tiloista. Kiinteistön omistaa vuonna 2018 perustettu Huovinrinteen kerhosäätiö sr, jonka tarkoituksena on edistää kerhoperinteen säilymistä Säkylän Huovinrinteellä, tukea Porin prikaatin ja maanpuolustusjärjestöjen toimintaa sekä edistää maanpuolustustahdon ylläpitoa ja kehittämistä. Säätiö sai kiinteistön lahjoituksena Säkylän kunnalta, joka oli ostanut sen Senaatti-kiinteistöiltä.

Kerhorakennuksen tässä päädyssä on Porilaismuseo ja toisessa päädyssä perinnehuoneet, joissa säilytetään Porin prikaatin perinne-esineitä. Porilaismuseon näyttelyt on rakennettu aikakausikohtaisiin huoneisiin, joissa pääset tutustumaan tarkemmin kyseisen ajanjakson tapahtumiin ja esineistöön. Näytteillä on vain osa museon noin 6 000 esineestä.

Museoidean isänä toimi Porin prikaatin Olli Nepponen komentajakaudellaan 1988–1992. Hän myös järjesti hankkeen rahoituksen. Historian ja museotoiminnan harrastaja sotilasmestari Olli Linden otti vetovastuulleen museon perustamisen ja näyttelyiden rakentamisen. Loppu onkin historiaa.

Porilaismuseon tehtävänä on välittää jälkipolville tietoa Porin prikaatin historiasta, vaalia joukko-osaston perinteitä ja omalta osaltaan lujittaa puolustustahtoa. Porilaismuseo kartuttaa esineistöään pääosin lahjoituksin. Yksi arvokkaimmista lahjoituksista on marsalkka Mannerheimin vuonna 1938 lahjoittamat von Döbelnin hopeoidut kannukset.